Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /var/www/bipnew/components/com_govarticle/views/category/view.html.php on line 282

ROOT

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 19 luty 2021
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 19 luty 2021

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz „biuletyn informacji publicznej „Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.”, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasza strona będzie użyteczna i dostępna dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz tłumaczenie WCAG 2.1.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla strony „Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.” postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszej strony dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Strona jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny strony jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na podstronach używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Strona jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany układu strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

  • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
  • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
  • 1.4.5 Obrazy tekstu. Niektóre dokumenty, które zostały zamieszczone na stronie są obrazem zamiast tekstem, wynika to z braku dostępu do oryginału tekstu

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

KO.I.3146.3.2.2021.JH
Gorzów Wielkopolski, 5 lutego 2021 r.

Sprawa: podział dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia  3 lutego 2021 r. znak: DE-WB.3513.2.1.2021.JS uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków budżetu państwa, przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

W związku z powyższym proszę o pilne dokonanie podziału kwoty dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załączoną tabelą (zał. 1) i przesłanie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r.

Kwotę dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz liczbę uczniów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Powyższe tabele (załączniki 1 i 2) dostępne są do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce: „Przyznane dotacje”.

Informację o podziale środków należy przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanego pisma) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (data wpływu do Kuratorium), a następnie
w postaci:

- elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym,

- albo papierowej.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa

 

Pliki do pobrania dostępne w zakładce "załączniki"

Plan dostępny w załącznikach

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista

Wewnętrzna procedura naboru do służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - zarządzenie dostępne pod: https://tiny.pl/7dhfx

Lista osób zakwalifikowanych do 1 etapu

Lista osób zakwalifikowanych do następnego etapu naboru:

Lista osób zakwalifikowanych do 3 etapu

Wyniki: oczekują na opublikowanie

Podkategorie