Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o dokonanie rozliczenia przekazanej w 2022 r. dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozliczenia należy dokonać
na formularzach:

  1. „Rozliczenie roczne wykorzystania dotacji na wyposażenie szkół
    w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe za 2022 rok”,
  2. „Załącznik nr 8” oraz „Załącznik nr 9” w przypadku uczniów
    z niepełnosprawnościami. Formularze te stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 716 i 885). Należy pamiętać, że dla każdego rodzaju niepełnosprawności wypełnia się osobny formularz rozliczeniowy.

Do ww. druków rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji.

Zwrotu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r. na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze: 27 1010 1704 0023 3613 9135 0000.

Druk rozliczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków”.

Proszę o przesłanie wszystkich druków rozliczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
w postaci:

  • - elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym albo
  • - papierowej i elektronicznej.

 

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Gminy xlsx 12.12 KB Łukasz Moskaluniec
Powiaty xlsx 12.05 KB Łukasz Moskaluniec
Województwo xlsx 11.53 KB Łukasz Moskaluniec
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 28 grudzień 2022 13:57 Łukasz Moskaluniec
Artykuł został zmieniony. środa, 28 grudzień 2022 13:58 Łukasz Moskaluniec