LOGO
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Status prawny

Podstawy prawne działania Lubuskiego Kuratora Oświaty:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234);
 5. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn. zm.);
 6. ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142, z późn. zm.);
 7. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2014 r. poz. 973, z późn. zm.);
 8. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658);
 9. Statut Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (załącznik do zarządzenia Nr 216 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim);
 10. Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (załącznik do zarządzenia Nr 486/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim).