LOGO
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”- dane ostateczne. Monika Szczecińska
2 Weryfikacja liczby uczniów - stypendia szkolne. Pilne do 24.07.2019 r Jolanta Kłysz-Helicka
3 Zasiłek losowy - tabela Jolanta Kłysz-Helicka
4 Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 29)
5 Wniosek w spr. przekazania środków Funduszu Pracy Patryk Ciepły
6 Rozliczenie roczne za 2018 r. - dotacja podręcznikowa Patryk Ciepły
7 Rozliczenie roczne za 2018 r. - środki Funduszu Pracy Patryk Ciepły
8 Rozliczenie roczne za 2018 r. - wychowanie przedszkolne Jolanta Helicka
9 Rozliczenie roczne za 2018 r. - stypendia i zasiłki szkolne Jolanta Helicka
10 Rozliczenie roczne „Wyprawka szkolna 2018" Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 29)
11 Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. Dane ostateczne. Łukasz Moskaluniec
12 Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. Monika Szczecińska (Tel. 95 725 50 29)
13 Prognoza środków Funduszu Pracy 2019-2022 (do 08.06.2018 r.) Jolanta Helicka
14 "Informacja o liczbie szkół Jolanta Helicka
15 Rozliczenie roczne - dofinansowanie młodocianych Jolanta Helicka
16 Rozliczenie roczne - wychowanie przedszkolne Jolanta Helicka
17 Rozliczenie roczne - Wyprawka szkolna Patryk Ciepły
18 Rozliczenie roczne - stypendia i zasiłki szkolne Patryk Ciepły
19 Rozliczenie roczne - dotacja podręcznikowa Jolanta Helicka
20 środki na młodocianych. Jolanta Helicka
21 Wyprawka szkolna 2017 - ostateczne dane (do 18.09.2017 r.) Patryk Ciepły
22 Wyprawka szkolna 2017 - aktualizacja szacunkowych danych Jolanta Helicka
23 Dotacja celowa na podręczniki 2017 r. Magdalena Machowska
24 Wniosek w spr. przekazania środków Funduszu Pracy Jolanta Helicka
25 Wykorzystanie w roku 2016 środków na stypendia i zasiłki szkolne (do 31.01.2017 r.) Jolanta Helicka
26 Rozliczenie roczne za 2016 – wychowanie przedszkolne (20.01.2017 r.) Jolanta Helicka
27 Rozliczenie roczne za 2016 – dofinansowanie kształcenia młodocianych (20.01.2017 r.) Jolanta Helicka
28 Rozliczenie roczne za 2016 – dotacja podręcznikowa (13.01.2017 r.) Jolanta Helicka
29 Rozliczenie roczne za 2016 – stypendia i zasiłki szkolne (13.01.2017 r.) Jolanta Helicka
30 „Rozliczenie roczne – WYPRAWKA SZKOLNA 2016 (30.12.2016 r.)” Jolanta Helicka
31 „Wyprawka szkolna 2016 – dane ostateczne (do 16.09.2016 r.)” Jolanta Helicka
32 Zasiłek losowy – tabela (pilne do 8.08.2016) Jolanta Helicka
33 Prognoza wysokości środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych w 2017 roku (PILNE !!!) Jolanta Helicka
34 Wyprawka szkolna 2016 – szacunkowe dane (do 27.06.2016 r.) Jolanta Helicka
35 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ZA 2015 R. (do 3 lutego 2016 r.) Jolanta Helicka
36 UWAGA! OSTATECZNE DANE PO KOREKTACH SIO – dotacja przedszkolna Jolanta Helicka
37 ROZLICZENIE ROCZNE – ZASIŁEK LOSOWY Jolanta Helicka
38 Zmiana terminu rozliczenia rocznego dotacji przedszkolnej! Jolanta Helicka
39 ROZLICZENIE ROCZNE –DOTACJA PODRĘCZNIKOWA (do 12.01.2016 r.) Jolanta Helicka
40 ROZLICZENIE ROCZNE – MŁODOCIANI (do 12.01.2016 r.). Jolanta Helicka
41 ROZLICZENIE ROCZNE –STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE (do 15.01.2016 r.) Jolanta Helicka
42 ROZLICZENIE ROCZNE – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (do 12.01.2016 r.) Jolanta Helicka
43 ROZLICZENIE ROCZNE 2015 – WYPRAWKA SZKOLNA (do 05.01.2016 r.) Jolanta Helicka
44 Wyprawka szkolna 2015 – ostateczne dane (PILNE do 15.09.2015 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
45 Pomoc dla uczniów w formie zasiłków losowych na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. Alicja Górska
46 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej programu „Radosna Szkoła” – edycja 2014. Ewelina Muszyńska (Tel. 95 725 50 02)
47 Wyprawka szkolna 2015 – szacunkowe dane (PILNE do 29.06.2015 r.) Jolanta Helicka
48 Prognoza wysokości środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych na lata 2016-2019 Jolanta Helicka (Tel. 95 7255003)
49 Wykorzystanie środków na stypendia i zasiłki szkolne za 2014 rok (PILNE do 17 lutego 2015 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
50 Rozliczenie roczne środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych za 2014 r. Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
51 Rozliczenie roczne dotacji za 2014 r. Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
52 Rozliczenie roczne za 2014 - Wyprawka szkolna Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
53 Wzory oświadczeń - nabór do służby cywilnej Dominika Fedder (tel. 95 7255005)
54 WYPRAWKA SZKOLNA 2014 - DANE OSTATECZNE (PILNE DO 16.09.2014) Jolanta Helicka (tel. 957255003)
55 Wzór załącznika nr 4 do rozporządzenia MEN w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
56 Pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne... 2014 Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
57 Kwestionariusz ochrony antykorupcyjnej "Radosna szkoła" 2013 Mirosława Pietkun
58 Wyprawka szkolna 2014 – szacunkowe dane Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
59 Wykorzystanie środków na stypendia i zasiłki szkolne za rok 2013 (sporządzić do 5 lutego 2014 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 72 55 003)
60 Rozliczenie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za 2013 rok. Jolanta Helicka (tel. 95 72 55 003)
61 Rozliczenie wyprawki szkolnej, dane za 2013 rok (tabela 1, tabela 2) Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
62 Rozliczenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
63 Rozliczenie roczne dotacji za 2013 r. Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
64 Dane dotyczące realizacji programu rządowego "dożywianie". Druga połowa roku szkolnego 2012/2013 Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
65 Wyprawka 2013: Dane ostateczne Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
66 Wyprawka szkolna 2013 – sprostowanie Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
67 Wyprawka szkolna 2013 – dane Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
68 Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dane za I półrocze 2012/2013 Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
69 Realizacja pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2012 r. Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
70 Rozliczenie roczne z wykorzystania środków w 2012 r. Dominika Fedder (Tel. 95 7255005)
71 Realizacja programu „Wyprawka szkolna” 2012 r. Dominika Fedder (tel. 957255005)
72 "Wyprawka szkolna" w 2012 r.- Anna Jarosza (tel. 957255003)
73 Pomoc państwa w zakresie dożywiania  dane za II półrocze roku szkolnego 2011/2012 Anna Jarosz (tel. 957255003)
74 "Wyprawka szkolna w 2012 r.-szacunkowe dane Anna Jarosz (tel. 957255003)
75 Kwestionariusz ochrony antykorupcyjnej "Radosna szkoła" 2012 Mirosława Pietkun (tel. 957255002)
76 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dane z I połowy roku szkolnego 2011/2012 Krzysztof Kowaluk
77 Realizacja pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2011 r. Anna Jarosz (tel. 957255003)
78 "Wyprawka szkolna" w 2011 r. - realizacja programu w 2011 r. Anna Jarosz (tel. 957255003)
79 "Wyprawka szkolna" w 2011 r. - ostateczne dane Anna Jarosz
80 Rozliczenie dotacji na stypendia i zasiłki szkolne za I półrocze 2011 r. Anna Jarosz
81 Pomoc państwa w zakresie dożywiania  dane za styczeń-czerwiec 2011 r. Anna Jarosz
82 Nakłady na budowę i modernizację obiektów oœwiatowych w 2010 r. - wzory tabel Anna Jarosz (tel. 957255003)
83 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej programu "RADOSNA SZKOŁA" Mirosława Pietkun
84 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dane za lipiec-grudzień 2010 r. Anna Jarosz
85 Nakłady na budowę i modernizację obiektów oświatowych w 2009 r. - wzory tabel Anna Jarosz
86 Dane o realizacji programów pomocy materialnej dla uczniów w 2009 r. Anna Jarosz
87 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej "Radosna Szkoła" Mirosława Pietkun
88 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - tabele Anna Jarosz
89 Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2009r. Anna Jarosz
90 Nakłady na budowę i modern. obiektów oświatowych w 2008 r. - wzory tabel Anna Jarosz
91 Wzór sprawozdania z realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Mirosława Pietkun
92 Wzór sprawozdania z realizacji monitoringu Mirosława Pietkun