LOGO
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Protokół kontroli doraźnej - Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie

Protokół kontroli doraźnej sprawdzającej realizację zaleceń, uwag i wniosków wydanych po kontroli doraźnej z dnia 11 kwietnia 2013r.