LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kontrole

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Podmiot kontrolujący: Lubuski Urząd Wojewódzki

Temat/zakres kontroli:

Przestrzeganie Prawa zamówień publicznych, ustaw o służbie cywilnej, dostępie do informacji publicznej. Celowość i gospodarność zawierania umów zleceń i o dzieło. Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami. Gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym środkami transportu samochodowego. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami należącymi do jednostki. Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym skarg i wniosków.

Termin kontroli: 08.02.2016 r. – 31.03.2016 r.

Materiały do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 07:01