LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora

Lista OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 19 marca 2013r. o godz. 10.00 w Delegaturze KURATORIUM OŚWIATY w Zielonej Górze, ul. Jedności 23/6

Siwik Andrzej
Sadowska Małgorzata
Pulik-Sowińska
Musiał Honorata
Łasińska Lidia
Marek-Kurpanik Dorota

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Kurator Oświaty

poszukuje kandydatów na stanowisko:

wizytator

do spraw Nadzoru Pedagogicznego

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku dyrektora Delegatury w Zielonej Górze

Po zakończonym postępowaniu na stanowisko dyrektora Delegatury w Zielonej Górze, wybrana została pANI  Beata Niemiec.
Ranking pozostałych kandydatów:

1. Beata Wiśniewska
2. Ferdynand Sańko
3. Lidia Łasińska

Lista osób, które zakwalifikowałY się do następnego etapu rekrutacji:

1. Duma Ewa
2. Kutara Barbara
3. Łasińska Lidia
4. Maj Małgorzta
5. Masłowski Bogusław
6. Musiał Honorata
7. Niemiec Beata
8. Wiśniewska Beata
9. Sańko Ferdynand

Lista osób NIEZAKWALIFIKOWANYCH do następnego etapu

1. Janusz Jagiełło
2. Jadwiga Zawadzka

 

W/w zapraszamy do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10, 29 stycznia na godz. 12.00, sala nr 416 (III piętro). Będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę z zakresu ustaw: karta nauczyciela, o systemie oświaty, służbie cywilnej, kpa

 


 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Kurator Oświaty

poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyrektor delegatury

do spraw Nadzoru Pedagogicznego

 

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu

Informujemy, iż test kompetencyjny odbędzie się 14 grudnia 2012r. o godzine 10:00 w sali nr 416 w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent
w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku dyrektora Delegatury w Zielonej Górze

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 
Lubuski Kurator Oświaty 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyrektora Delegatury w Zielonej Górze

  w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Delegatura w Zielonej Górze
 
Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku referenta

pdf Oferta zatrudnienia na stanowisku referenta.

pdf Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania 06/03/2012,12:04

 

Oferta zatrudnienia na stanowisku wizytatora

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Kurator Oświaty

poszukuje kandydatów na stanowisko:

wizytator

 


Zobacz pełną treść artykułu...
 


Strona 8 z 12