LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Porozumienie zawarte dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Porozumienie zawarte dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników