LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Status prawny

Podstawy prawne działania Lubuskiego Kuratora Oświaty:

a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.191, z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.),

e) ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z późn. zm.),

f) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 973),

g) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270),

h) Statut Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (załącznik do zarządzenia Nr 216 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim),

i) Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (załącznik do zarządzenia Nr 336/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim).