LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dotacja celowa na podręczniki 2017 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Lubuskiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie oraz Wójtowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691) uprzejmie proszę o składanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na załącznikach nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia.

W związku z faktem, iż tegoroczne wnioski o udzielenie dotacji celowej, załącznik 4 i 5,
nie zawierają części dotyczącej podziału wnioskowanej kwoty dotacji celowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, dodatkowo do składanych wniosków proszę wypełnić i przesłać tabelę dotyczącą podziału wnioskowanych kwot dotacji celowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej w celu przekazania decyzji zwiększającej plan finansowy.

 

Załączniki

Załącznik-nr-4
Data: 2017-05-25, rozmiar: 22 KB
Załącznik-nr-5
Data: 2017-05-25, rozmiar: 26 KB