LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wzory wniosków
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
21 Wyprawka szkolna 2016 – szacunkowe dane (do 27.06.2016 r.) Jolanta Helicka
22 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ZA 2015 R. (do 3 lutego 2016 r.) Jolanta Helicka
23 UWAGA! OSTATECZNE DANE PO KOREKTACH SIO – dotacja przedszkolna Jolanta Helicka
24 ROZLICZENIE ROCZNE – ZASIŁEK LOSOWY Jolanta Helicka
25 Zmiana terminu rozliczenia rocznego dotacji przedszkolnej! Jolanta Helicka
26 ROZLICZENIE ROCZNE –DOTACJA PODRĘCZNIKOWA (do 12.01.2016 r.) Jolanta Helicka
27 ROZLICZENIE ROCZNE – MŁODOCIANI (do 12.01.2016 r.). Jolanta Helicka
28 ROZLICZENIE ROCZNE –STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE (do 15.01.2016 r.) Jolanta Helicka
29 ROZLICZENIE ROCZNE – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (do 12.01.2016 r.) Jolanta Helicka
30 ROZLICZENIE ROCZNE 2015 – WYPRAWKA SZKOLNA (do 05.01.2016 r.) Jolanta Helicka
31 Wyprawka szkolna 2015 – ostateczne dane (PILNE do 15.09.2015 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
32 Pomoc dla uczniów w formie zasiłków losowych na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. Alicja Górska
33 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej programu „Radosna Szkoła” – edycja 2014. Ewelina Muszyńska (Tel. 95 725 50 02)
34 Wyprawka szkolna 2015 – szacunkowe dane (PILNE do 29.06.2015 r.) Jolanta Helicka
35 Prognoza wysokości środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych na lata 2016-2019 Jolanta Helicka (Tel. 95 7255003)
36 Wykorzystanie środków na stypendia i zasiłki szkolne za 2014 rok (PILNE do 17 lutego 2015 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
37 Rozliczenie roczne środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych za 2014 r. Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
38 Rozliczenie roczne dotacji za 2014 r. Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
39 Rozliczenie roczne za 2014 - Wyprawka szkolna Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
40 Wzory oświadczeń - nabór do służby cywilnej Dominika Fedder (tel. 95 7255005)
 
Strona 2 z 4