LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wzory wniosków
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
41 Rozliczenie roczne za 2014 - Wyprawka szkolna Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
42 Wzory oświadczeń - nabór do służby cywilnej Dominika Fedder (tel. 95 7255005)
43 WYPRAWKA SZKOLNA 2014 - DANE OSTATECZNE (PILNE DO 16.09.2014) Jolanta Helicka (tel. 957255003)
44 Wzór załącznika nr 4 do rozporządzenia MEN w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
45 Pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne... 2014 Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
46 Kwestionariusz ochrony antykorupcyjnej "Radosna szkoła" 2013 Mirosława Pietkun
47 Wyprawka szkolna 2014 – szacunkowe dane Jolanta Helicka (tel. 95 7255003)
48 Wykorzystanie środków na stypendia i zasiłki szkolne za rok 2013 (sporządzić do 5 lutego 2014 r.) Jolanta Helicka (tel. 95 72 55 003)
49 Rozliczenie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za 2013 rok. Jolanta Helicka (tel. 95 72 55 003)
50 Rozliczenie wyprawki szkolnej, dane za 2013 rok (tabela 1, tabela 2) Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
51 Rozliczenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
52 Rozliczenie roczne dotacji za 2013 r. Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
53 Dane dotyczące realizacji programu rządowego "dożywianie". Druga połowa roku szkolnego 2012/2013 Paulina Domańska (tel. 95 7255003)
54 Wyprawka 2013: Dane ostateczne Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
55 Wyprawka szkolna 2013 – sprostowanie Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
56 Wyprawka szkolna 2013 – dane Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
57 Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dane za I półrocze 2012/2013 Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
58 Realizacja pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2012 r. Paulina Domańska (tel. 95 725 50 03)
59 Rozliczenie roczne z wykorzystania środków w 2012 r. Dominika Fedder (Tel. 95 7255005)
60 Realizacja programu „Wyprawka szkolna” 2012 r. Dominika Fedder (tel. 957255005)
 
Strona 3 z 5