LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wzory wniosków
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
61 "Wyprawka szkolna" w 2012 r.- Anna Jarosza (tel. 957255003)
62 Pomoc państwa w zakresie dożywiania  dane za II półrocze roku szkolnego 2011/2012 Anna Jarosz (tel. 957255003)
63 "Wyprawka szkolna w 2012 r.-szacunkowe dane Anna Jarosz (tel. 957255003)
64 Kwestionariusz ochrony antykorupcyjnej "Radosna szkoła" 2012 Mirosława Pietkun (tel. 957255002)
65 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dane z I połowy roku szkolnego 2011/2012 Krzysztof Kowaluk
66 Realizacja pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2011 r. Anna Jarosz (tel. 957255003)
67 "Wyprawka szkolna" w 2011 r. - realizacja programu w 2011 r. Anna Jarosz (tel. 957255003)
68 "Wyprawka szkolna" w 2011 r. - ostateczne dane Anna Jarosz
69 Rozliczenie dotacji na stypendia i zasiłki szkolne za I półrocze 2011 r. Anna Jarosz
70 Pomoc państwa w zakresie dożywiania  dane za styczeń-czerwiec 2011 r. Anna Jarosz
71 Nakłady na budowę i modernizację obiektów oœwiatowych w 2010 r. - wzory tabel Anna Jarosz (tel. 957255003)
72 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej programu "RADOSNA SZKOŁA" Mirosława Pietkun
73 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dane za lipiec-grudzień 2010 r. Anna Jarosz
74 Nakłady na budowę i modernizację obiektów oświatowych w 2009 r. - wzory tabel Anna Jarosz
75 Dane o realizacji programów pomocy materialnej dla uczniów w 2009 r. Anna Jarosz
76 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej "Radosna Szkoła" Mirosława Pietkun
77 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - tabele Anna Jarosz
78 Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2009r. Anna Jarosz
79 Nakłady na budowę i modern. obiektów oświatowych w 2008 r. - wzory tabel Anna Jarosz
80 Wzór sprawozdania z realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Mirosława Pietkun
 
Strona 4 z 5