LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wzory wniosków
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
61 Rozliczenie dotacji na stypendia i zasiłki szkolne za I półrocze 2011 r. Anna Jarosz
62 Pomoc państwa w zakresie dożywiania  dane za styczeń-czerwiec 2011 r. Anna Jarosz
63 Nakłady na budowę i modernizację obiektów oœwiatowych w 2010 r. - wzory tabel Anna Jarosz (tel. 957255003)
64 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej programu "RADOSNA SZKOŁA" Mirosława Pietkun
65 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dane za lipiec-grudzień 2010 r. Anna Jarosz
66 Nakłady na budowę i modernizację obiektów oświatowych w 2009 r. - wzory tabel Anna Jarosz
67 Dane o realizacji programów pomocy materialnej dla uczniów w 2009 r. Anna Jarosz
68 Kwestionariusz osłony antykorupcyjnej "Radosna Szkoła" Mirosława Pietkun
69 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - tabele Anna Jarosz
70 Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2009r. Anna Jarosz
71 Nakłady na budowę i modern. obiektów oświatowych w 2008 r. - wzory tabel Anna Jarosz
72 Wzór sprawozdania z realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Mirosława Pietkun
73 Wzór sprawozdania z realizacji monitoringu Mirosława Pietkun
 
Strona 4 z 4