LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego 2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego 2013

 

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

 

Ogłoszenie o konkursie

Wzór wniosku

 

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

pdf Ogłoszenie 28/03/2012,11:27

 

pdf Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego 2012 r. 04/06/2012,15:24

 

 

II Konkurs ofert "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych ..."

KO.I.3222-1/08 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Lubuski Kurator  Oświaty,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie,

Gorzów Wielkopolski, tel. 095 720 84 12, fax 095 722 37 26, http://www.ko-gorzow.edu.pl/


działając w imieniu Wojewody Lubuskiego, zgodnie z protokołem ustaleń

posiedzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2008 r., Nr 31, pkt 8

 

ogłasza

drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „ Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich"
realizowanego w ramach rządowego programu
„ Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013".

Zobacz pełną treść artykułu...
 

"Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego..." - drugi konkurs - tylko dla powiatów

KO.I.3222-6/08

OGŁOSZENIE O II KONKURSIE OFERT

Lubuski Kurator Oświaty,

ul. Kazimierza Jagiellończyka 10,

66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie,

Gorzów Wielkopolski, tel. 095 72 08 412, fax 095 7223726, http://www.ko-gorzow.edu.pl/,

 

działając w imieniu Wojewody Lubuskiego na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.


 

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008 r.
„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Zobacz pełną treść artykułu...
 


Strona 7 z 9