LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”.

 

Zmiana treści SIWZ/ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”.

Zmiana treści SIWZ/ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”.

 

Zmiana treści SIWZ/ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”.

Zmiana treści SIWZ/ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”.

 

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego.

 

SIWZ (ogłoszenie).docx

załącznik nr 1 - Tematyka projektów grantowych .doc

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy.doc

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik nr 4 - Harmonogram.doc

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - do umowy wzór rozliczenia

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego”

 


Strona 1 z 7