LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi

Informacja dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa lubuskiego ”.

Załącznik: otwarcie ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu – granty edukacyjne 2018 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 Tematyka projektów grantowych

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 Harmonogram

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik do umowy wzór rozliczenia

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubuskiego”.

Pobierz plik: Informacja dotycząca otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubuskiego".

 

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym „Wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubuskiego” oraz zmiana terminu otwarcia ofert.

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym „Wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubuskiego” oraz zmiana terminu otwarcia ofert.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – wypoczynek letni 2018 r., wyjaśnienie treści SIWZ

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu – wypoczynek letni 2018 r., wyjaśnienie treści SIWZ

 


Strona 1 z 9