LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa lubuskiego”.

pobierz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubuskiego w 2018 roku”.

pobierz: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubuskiego w 2018 roku”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację „Usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zmiana zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego.

Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego.

 


Strona 1 z 10