LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację „Usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zmiana zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego.

Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa lubuskiego.

 

Sprostowanie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie serii szkoleń dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Sprostowanie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie serii szkoleń dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych.

 

Zawiadomienie o zmianie terminu podpisania umowy w ramach postępowania przetargowego pod nazwą „Szkolenia dla nauczycieli ”.

Zawiadomienie o zmianie terminu

 


Strona 1 z 10