Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

KO.I.3146.5.2.2023.JH

Gorzów Wielkopolski, 17 lutego 2023 r.

Sprawa: podział dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia  16 lutego 2023 r. znak: DBF-WKP 2.3132.8.2023.JS uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków budżetu państwa, przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

W związku z powyższym proszę o pilne dokonanie podziału kwoty dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załączoną tabelą (załącznik 1) i przesłanie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2023 r.

Kwotę dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz liczbę uczniów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Powyższe tabele (załączniki 1 i 2) dostępne są do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce: „Przyznane dotacje”.

Informację o podziale środków należy przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanego pisma) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (data wpływu do Kuratorium), a następnie
w postaci:

- elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym,

- albo papierowej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 docx 16.92 KB Wojciech Hliwa
Załącznik nr 2 pdf 320.02 KB Wojciech Hliwa
Załącznik nr 3 docx 144.11 KB Wojciech Hliwa
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 luty 2023 09:50 Wojciech Hliwa