Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przekazanych środków finansowych na realizację zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozliczenia należy dokonać na formularzu:

„Rozliczenie roczne wykorzystania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za rok 2022”,

Rozliczenie dotyczy wyłącznie dotacji celowej, tj. bez liczby uczniów – obywateli Ukrainy,
o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz bez środków przyznanych w ramach Funduszu Pomocy.

Do ww. druku rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystanej dotacji.

Zwrotu należy dokonać na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze:
27 1010 1704 0023 3613 9135 0000.

Przy rozliczaniu dotacji w części dotyczącej wysokości wkładu własnego, proszę zwrócić szczególną uwagę na przepisy art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.).

Druki rozliczenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków”.

Proszę o przesłanie rozliczenia w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 styczeń 2023 10:02 Wojciech Hliwa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 10:05 Wojciech Hliwa Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 10:08 Wojciech Hliwa Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 10:11 Wojciech Hliwa Porównaj