Zwracam się z prośbą o dokonanie rozliczenia przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2022 r.

Rozliczenia należy dokonać na formularzach:

  1. Rozliczenie roczne wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2022 rok”,
  2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2022”, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425).

Do ww. druków rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystania dotacji.

Zwrotu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r. na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze 27 1010 1704 0023 3613 9135 0000.

Proszę o przesłanie wszystkich druków rozliczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
w postaci:

  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym albo
  • papierowej i elektronicznej.

 

 

Załącznik MEiN

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Gminy xlsx 11.45 KB Wojciech Hliwa
Powiaty xlsx 11.39 KB Wojciech Hliwa
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 styczeń 2023 10:05 Wojciech Hliwa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 10:09 Wojciech Hliwa Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 13:30 Patryk Ciepły Porównaj