w serwisie znajdziesz kontrole przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Aby wyszukać kontrolę wystarczy, że podasz dane cząstkowe do których zostaną dopasowane wyniki

Ostatnio dodane kontrole

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Gubin, ul. Pułaskiego 1, pow. Krośnieński

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych, dotyczącej nieprawidłowości w organizacji praktyk zawodowych realizowanych na kierunkach kształcenia technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także w doborze uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe, przeprowadzonej w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustwicznego w Gubinie, na wniosek LKO

Punkt Przedszkolny

Kożuchów, ul. Okrzei 12, pow. Nowosolski

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych, dotyczącej prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności dokumentowania obecności dzieci w latach 2013-2016 oraz sposobu poprawiania błędów i nanoszenia poprawek w dokumentacji, przeprowadzonej w Punkcie Przedszkolnym

Szkoła Podstawowa

Janczewo, ul. Janczewo 27, pow. Gorzowski

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych, przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Janczewie na wniosek LKO, dotyczącej organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w oddziale przedszkolnym

Szkoła Podstawowa

Niwica, ul. Niwica 17, pow. Gorzowski

Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

Szkoła Podstawowa

Babimost, ul. Żwirki I Wigury3, pow. Zielonogórski

Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

Technikum

Lubsko, ul. Kolejowa 9, pow. Żarski

Protokół kontroli w zakresie spełniania przez Technikum Informatyczne w Lubsku wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty