w serwisie znajdziesz kontrole przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Aby wyszukać kontrolę wystarczy, że podasz dane cząstkowe do których zostaną dopasowane wyniki

Ostatnio dodane kontrole

Szkoła Podstawowa

Bobrowice, ul. Bobrowice 36, pow. Krośnieński

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych dotyczącej prawidłowości organizacji nauczania indywidualnego, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę i współpracy z rodzicami ucznia przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach, na wniosek rodzica

Gimnazjum

Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 43B, pow. Zielonogórski

Protokół kontroli, w trybie działań doraźnych, dotyczącej organizacji kształcenia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniającej przyjazne i wspierające warunki do jego harmonijnego rozwoju, przeprowadzonej w Gimnazjum w Czerwieńsku, na wniosek opiekuna prawnego.

Szkoła Podstawowa

Torzym, ul. Sikorskiego 4, pow. Sulęciński

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych dotyczącej okoliczności odebrania dzieci matce w oparciu o wyrok sądowy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Gubin, ul. Pułaskiego 1, pow. Krośnieński

Protokół kontroli doraźnej dotyczącej zapytania organu prowadzącego (Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim) w sprawie zgodności z wymaganymi kwalifikacjami zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia zajęć w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zbąszynek, ul. Kolejowa 4, pow. Świebodziński

Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

Szkoła Podstawowa

Trzciel, ul. Kościuszki 21, pow. Międzyrzecki

Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej