Aby wyszukać kontrolę wystarczy, że podasz dane cząstkowe do których zostaną dopasowane wyniki

Ostatnio dodane kontrole

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 18-01-2019

Gorzów Wielkopolski, ul. Małyszyńska, pow. Gorzów Wielkopolski

Protokół kontroli w zakresie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art 14 ust 3 ustawy Prawo oświatowe

Liceum, 10-12-2018

Żary, ul. Podwale, pow. Żarski

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych Dane dotyczące szkoły lub placówki, w której przeprowadzono kontrolę, terminu kontoli oraz kontrolujących I LO w Żarach

Szkoła Podstawowa, 17-10-2018

Gorzów Wielkopolski, ul. Szwoleżerów, pow. Gorzów Wielkopolski

Protokół kontroli przeprowadzonej w trybie działań doraźnych dotyczącej zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę SP 13 Gorzów Wlkp

Szkoła Podstawowa, 25-09-2018

Gorzów Wielkopolski, ul. Nowa, pow. Gorzów Wielkopolski

Protokół kontroli przeprowadzonej w trybie działań doraźnych dotyczącej zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz współpracy z rodzicami ucznia SP 9 Gorzów Wlkp.

Szkoła Podstawowa, 07-11-2018

Gorzów Wielkopolski, ul. Dąbrowskiego gen. Jarosława, pow. Gorzów Wielkopolski

Protokół kontroli przeprowadzonej w trybie działań doraźnych dotyczącej organizacji indywidualnego nauczania w sposób zapewniający realizację zaleceń określonych w wydanym dla ucznia orzeczeniu SP 1 Gorzów Wlkp

Miejskie Przedszkole, 10-10-2018

Gorzów Wielkopolski, ul. Ul. Taczaka 1, pow. Gorzów Wielkopolski

Protokół kontroli, przeprowadzonej w trybie działań doraźnych dotyczącej za[ewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole oraz współpracy przedszkola z rodzicami Przedszkole nr 30 Gorzów Wlkp