w serwisie znajdziesz kontrole przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Aby wyszukać kontrolę wystarczy, że podasz dane cząstkowe do których zostaną dopasowane wyniki

Ostatnio dodane kontrole

Szkoła Podstawowa

Ośno Lubuskie, ul. Jeziorna, pow. Słubicki

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych Dane dotyczące szkoły lub placówki, w której przeprowadzono kontrolę, terminu kontoli oraz kontrolujących SP w Ośnie Lubuskim

Przedszkole

Zielona Góra, ul. Szczekocińska, pow. Zielona Góra

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych dotyczącej zapewniania warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rekrutacji do przedszkola, organizacji opieki nad dziećmi oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa

Kożuchów, ul. Chopina, pow. Nowosolski

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych Dane dotyczące szkoły lub placówki, w której przeprowadzono kontrolę, terminu kontoli oraz kontrolujących SP nr 1 w Kożuchowie

Zespół Szkół

Nowe Miasteczko, ul. Marcinkowskiego, pow. Nowosolski

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych dotyczącej zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz zapewnienia warunków nauczania, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

Szkoła Podstawowa

Zielona Góra, ul. Ochla-Henryka Sienkiewicza, pow. Zielona Góra

Protokół kontroli w zakresie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe Europejska SP dr Rahn

Szkoła Podstawowa

Nowa Sól, ul. Lubieszów 53, pow. Nowosolski

Protokół kontroli w trybie działań doraźnych Dane dotyczące szkoły lub placówki, w której przeprowadzono kontrolę, terminu kontoli oraz kontrolujących SP w Lubieszowie