w serwisie znajdziesz kontrole przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Aby wyszukać kontrolę wystarczy, że podasz dane cząstkowe do których zostaną dopasowane wyniki

Ostatnio dodane kontrole

Szkoła Podstawowa

Żagań, ul. Wojska Polskiego 7, pow. Żagański

Protokół kontroli, w trybie działań doraźnych, dotyczącej przebiegu rady pedagogicznej w dniu 14 czerwca 2017

Zespół Szkół

Żary, ul. Pułaskiego gen., pow. Żarski

Protokół kontroli doraźnej w sprawie informacji dotyczącej postępowania pedagoga szkolnego oraz używania telefonów komórkowych w szkole przez uczniów w Zespole Szkół w Żarach

Szkoła Podstawowa

Trzebiel, ul. Szkolna, pow. Żarski

Protokół kontroli, w trybie działań doraźnych, dotyczącej udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Trzebielu, na wniosek rodzica

Gimnazjum

Żary, ul. Okrzei, pow. Żarski

Protokół kontroli, w trybie działań doraźnych, dotyczącej informacji o nieprawidłowości w zakresie udostępniania informacji na temat uczennicy klasy Gimnazjum nr 3 w Żarach, na wniosek LKO

Gimnazjum

Świebodzin, ul. Łużycka, pow. Świebodziński

Protokół kontroli, w trybie działań doraźnych, w związku z anonimową skargą rodziców na działania dyrektora dotyczące niewłaściwej organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz przydzielenia zajęć rewalidacyjnych nauczycielom, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji na wniosek LKO

Zespół Szkół

Bobrowice, ul. Bobrowice 36, pow. Krośnieński

Protokół kontroli, w trybie działań doraźnych, przeprowadzonej w Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach dotyczącej skargi na działania dyrektora oraz działania wójta Gminy Bobrowice - na wniosek nauczycielki