LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2014

Ogłoszenie o konkursie.
Wzór – oferta realizacji zadania publicznego.
Wzór – sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

 


 

 

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego 2013

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego 2013

 

 

Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Ogłoszenie o konkursie

Wzór - oferta realizacji zadania publicznego

Wzór - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego 2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego 2013

 

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

 

Ogłoszenie o konkursie

Wzór wniosku

 


Strona 5 z 7