Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Data ostatniej aktualizacji strony: 2023-05-24.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • 1.4.5 Obrazy tekstu. Niektóre dokumenty, które zostały zamieszczone na stronie są obrazem zamiast tekstem, wynika to z braku dostępu do oryginału tekstu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d885de04-b78b-4f39-8fbf-f3db6c433a1f

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julian Szambelan, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957255022 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

Gorzów Wielkopolski

ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Lokalizacja biur: Kuratorium Oświaty znajduje się na 3 i 4 piętrze budynku.
Wejście do budynku:

 • Jedno wejście od ul. Jagiellończyka, oznaczone tablicą informacyjną.
 • Przy wejściu znajduje się platforma dla wózków oraz przycisk do przywołania ochrony.
 • Wejście przez platformę nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma recepcji, ale przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony, które w razie potrzeby udzieli pomocy.

Wnętrze budynku:

 • Dwie windy dostępne dla osób na wózkach.
 • Szerokie korytarze, brak różnic w poziomach na piętrach.
 • Drzwi do niektórych pomieszczeń mogą być wąskie.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Udogodnienia:

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

Parking:

 • Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Możliwość wejścia z psem asystującym i przewodnikiem.

 

Delegatura w Zielonej Górze

ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Lokalizacja biur: Delegatura Kuratorium Oświaty znajduje się na 3 piętrze budynku.
Wejście do budynku:

 • Dwa wejścia: z lewej strony budynku (z podjazdem) oraz główne (ze schodami).
 • Wejście z lewej strony z podjazdem i windą działającą tylko w godzinach pracy urzędu.

Wnętrze budynku:

 • Winda umożliwiająca dostęp do biur na 3 piętrze.
 • Szerokie korytarze, brak różnic w poziomach.
 • Drzwi do niektórych pomieszczeń mogą być wąskie.
 • Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.

Udogodnienia:

 • Tablice informacyjne w alfabecie Braille'a, brak pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Możliwość wejścia z psem asystującym i przewodnikiem.

 

TZW Międzyrzecz

ul. Osiedle Centrum 16
66-300 Międzyrzecz

Lokalizacja biur: Terenowy Zespół Wizytatorów znajduje się na 1 piętrze budynku.
Wejście do budynku:

 • Wejście przez windę, działającą tylko w godzinach pracy urzędu.
 • Główne wejście z progami i schodami, drugie wejście od ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 również z progami i schodami.

Wnętrze budynku:

 • Winda umożliwiająca dostęp do biur na 1 piętrze.
 • Szerokie korytarze, brak różnic w poziomach.
 • Drzwi do niektórych pomieszczeń mogą być wąskie.

Udogodnienia:

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Możliwość wejścia z psem asystującym i przewodnikiem.

 

TZW Sulęcin

ul. Park Bankowy 7
69-200 Sulęcin

Lokalizacja biur: Terenowy Zespół Wizytatorów znajduje się na parterze budynku.
Wejście do budynku:

 • Wejście od strony ulicy Emilii Plater 12.

Parking:

 • Parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych od strony parku oraz od strony WKU.

Wnętrze budynku:

 • Szerokie korytarze.
 • Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia:

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Możliwość wejścia z psem asystującym i przewodnikiem.

 

TZW Żary

ul. 1 Maja 3a
68-200 Żary

Lokalizacja biur: Terenowy Zespół Wizytatorów znajduje się w budynku z trzema kondygnacjami.

Dostępność budynku:

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów, wind oraz przystosowanych toalet, co może stanowić barierę dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport dostępności pdf 108.63 KB Łukasz Moskaluniec
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności pdf 113.76 KB Patryk Ciepły
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 luty 2021 11:42 Patryk Ciepły
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 11:42 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 11:52 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 marzec 2021 13:55 Łukasz Moskaluniec Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 13:56 Łukasz Moskaluniec Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 13:56 Łukasz Moskaluniec Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:18 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 10:23 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 10:26 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 12:19 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 12:20 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 marzec 2023 11:21 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 czerwiec 2024 10:57 Patryk Ciepły Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 czerwiec 2024 10:58 Patryk Ciepły Porównaj