Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Temat/zakres kontroli:

Prawowanie nadzoru pedagogicznego przez kuratorów  oświaty w sytuacji zagrożenia COVID-19

Termin kontroli: 28.04.2021 r. – 30.06.2021 r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:28 Łukasz Moskaluniec
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:29 Łukasz Moskaluniec Porównaj