Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Lubuski Urząd Wojewódzki

Temat/zakres kontroli:

Realizacja zadań ujętych w ustawie o służbie cywilnej (nabory na wolne stanowiska, służba przygotowawcza, oceny pracownicze) i ustawie o dostępie do informacji publicznej. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – stan obecny.

Termin kontroli: 18.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 listopad 2021 14:16 Patryk Ciepły
Artykuł został zmieniony. środa, 17 listopad 2021 12:34 Patryk Ciepły Porównaj