Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Temat/zakres kontroli:

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli:  25.10.2021 r. – 16.11.2021 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół kontroli pdf 252.32 KB Patryk Ciepły
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 listopad 2021 09:52 Patryk Ciepły
Artykuł został zmieniony. środa, 17 listopad 2021 12:33 Patryk Ciepły Porównaj