Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Temat/zakres kontroli:

Realizacja zadań z zakresu oświaty wobec placówek doskonalenia zawodowego

Materiały do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wystąpienie pokontrolne pdf 631.51 KB Patryk Ciepły
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 luty 2023 14:14 Patryk Ciepły
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 luty 2023 14:15 Patryk Ciepły Porównaj