Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Zielonej Górze

 

Temat kontroli:

Organizacja i funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim

 

Zakres kontroli:

  1. Organizacja nadzoru pedagogicznego
  2. Funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego

 

Okres objęty kontrolą:

Od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Termin kontroli: 25 września 2023 r. – 31 października 2023 r.

Materiały do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 listopad 2023 11:41 Patryk Ciepły