Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, z późn. zm.) – dalej r.s.s.g.s., informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

1. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 ust. 1 r.s.s.g.s. Wniosek powinien zawierać dane wymienione w § 38 ust. 4 r.s.s.g.s. – załącznik nr 2

2. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 r.s.s.g.s. Wniosek powinien zawierać dane wymienione 
w § 39 ust. 3 r.s.s.g.s. – załącznik nr 3.

3. Pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne, mogą ubiegać się o zakup składników rzeczowych majątku ruchomego składając pisemną ofertę zgodną z treścią załącznika nr 4.

4. Wnioski o nieodpłatne przekazanie, darowiznę lub oferty zakupu należy kierować do Lubuskiego Kuratora Oświaty do dnia 31.03.2023 r. do godziny 15:00 na adres:
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski.

5. Zgodnie z § 7 ust. 2 r.s.s.g.s. przy gospodarowaniu zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. 

6. W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego proszę o kontakt telefoniczny pod nr: 95 725 50 29 lub 95 725 50 06.

7. Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania oraz darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu  i uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku. Przy czym w przypadku zainteresowania tym samym składnikiem majątku ruchomego, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie. 

8. Sprzedaż składników majątku ruchomego odbędzie się z zgodnie z treścią ww. rozporządzenia.

9. Kuratorium Oświaty zastrzega, że zagospodarowanie:

  1. przez sprzedaż, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie,
  2. przez darowiznę, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż. 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku xlsx 32.81 KB Wojciech Hliwa
Wniosek o nieodpłatne przekazanie doc 37.50 KB Wojciech Hliwa
Wniosek o darowiznę doc 38.50 KB Wojciech Hliwa
Wniosek o zakup docx 15.51 KB Wojciech Hliwa
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 marzec 2023 09:48 Wojciech Hliwa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 09:50 Wojciech Hliwa Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 09:51 Wojciech Hliwa Porównaj