Kuratorium Oświaty jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa lubuskiego.

Majątek Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim wg stanu na 01 stycznia 2024 r. wynosi ogółem netto:

1.028.809,44 zł, w tym:

1.

Aktywa trwałe ogółem

      862.144,45 zł

2.

Aktywa obrotowe ogółem

      166.664,99 zł

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Skan pdf 12.89 KB Patryk Ciepły
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 kwiecień 2024 09:46 Patryk Ciepły
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 kwiecień 2024 09:46 Patryk Ciepły Porównaj